Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ekskursjon til Roma der studentene får førstehånds kjennskap til byens monumenter.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av Romas kunsthistorie fra antikken til barokken. De skal kunne se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Modulen bygger på generell studiekompetanse, eller tilsvarende formelle forkunnskapskrav. KUN1010, KUN1020, KUN1030 og/eller KUN1040.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4089 – Roma: Keisernes og pavenes by (nedlagt)

Undervisning

30 undervisningstimer fordelt på forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning.i Roma.

Eksamen

Studentene skal skrive en semesteroppgave som velges i samråd med lærer. Liste over valgbare oppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte. Omfanget på oppgaven skal være ca. 4-5 sider à 2300 tegn (uten mellomrom). Det settes en tidsfrist for innlevering. Muntlig fremleggelse er obligatorisk del av undervisningsopplegget og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak og aktiv deltagelse. Bokstavkarakterer.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 10. Opplysninger om søknadsfrist, ekskursjonstidspunkt og andre praktiske detaljer får man ved henvendelse til faglærer Einar Petterson (einarp@iakk.uio.no) og ved orienteringsmøtet i begynnelsen av semesteret. Interesserte deltakere sender søknad til Einar Petterson. Deltakerne betaler selv for reise og opphold

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Eksamen

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Undervisningsspråk

Norsk