Dette emnet er nedlagt

KUN2150 – Middelalderens billedkunst og arkitektur: Glassmaleri i England

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Glassmaleriets teknikker, stil og ikonografi i England fra ca. 1150 – ca 1540

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten innsikt i glassmaleriets historiografi og kunsthistorie, ikonografisk og stilistisk analyse, samt teknikker for restaureringsarbeid med glassmaleri.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Emner på KUN1000-nivå motsvarende 60 studiepoeng

Undervisning

To dobbeltforelesninger to ganger i uken i ukene 5-7

Eksamen

Semesteroppgave

Annet

Maks 30 studenter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ingen undervisning vår 2005

Eksamen

Ingen eksamen vår 2005

Undervisningsspråk

Engelsk