Dette emnet er nedlagt

KUN2200K – Designhistorie (Kveldskurs med kursavgift)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg utvalgte emner fra designhistorien i perioden 1850-2000. Emnet skal gi kunnskap om formgivning som del av kunst- og kulturhistorien. Formgivning og design sees i sammenheng med økonomiske, sosiale og andre samfunnsmessige forhold

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift må betales.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter at studenten har avlagt minst ett emne på 1000-nivå i tillegg til generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for deg som har en interesse for eller jobber med forskjellige former for kunst, design og kulturformidling. Kurset gir 10 studiepoeng uttelling og hører blant fordypningsemnene. Om man vil ta en BA grad i kunsthistorie må man ha minst 2 slike fordypningsemner.

Overlappende emner

Undervisning

Omfang: 9 ganger à 3 timer

Eksamen

Det gis en obligatorisk kvalifiseringsoppgave og 2 timers skoleoppgave i slutten av kurset.

Obligatorisk kvalifiseringoppgave veiledes i Fronter og levers i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk