Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Prosjektbeskrivelse.

Utlevering av oppgaven: 23. november kl. 10:00

Innleveringsfrist: 7. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. januar

Obligatoriske aktiviteter, del 1

Obligatoriske aktiviteter, del 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. apr. 2021 02:10