Semesterside for KUN4031 - Vår 2007

Viktig informasjon: Tilbud om Classfronterkurs

Dere som har meldt dere på ekskursjonsemnet KUN4031, våren 2007, får nå et tilbud om et to-timersskurs i Classfronter siden semesteroppgaven i emnet skal leveres elektronisk dette semesteret.

Kurset holdes: Onsdag 18. april kl. 16:30-18:00 i Helga Engs hus, PC-stua i 2 etg. rom 241.

12. mars 2007 10:43

Minner om at deltakere på emner med undervisning i Roma må bekrefte bestilt reise snarest og innen 15. februar. Se lenke fra 05.12.2006 under.

14. feb. 2007 16:49

OM UNDERVISNININGSOPPTAKETS 2. RUNDE FOR DETTE EMNET: De som søkte i 1. runde, finner svar i StudWeb. Det er nå fullt på dette emnet. Dersom noen trekker seg, vil det være mulig å søke om undervisningsopptak til dette emnet når Studweb åpner for 2. runde 4. januar. Se forøvrig viktig informasjon om undervisningsopptaket, bl.a. om hvordan du kan sette deg på venteliste, ved å trykke på lenken i beskjeden fra 5.12.2006.

1. jan. 2007 22:47