Pensum/læringskrav

Blunt, Anthony: Borromini, 1979 eller senere utgave. Harvard Univ. Press: Cambridge . ca. 220 s. tekst..

Hibbard, Howard : Bernini, 1991. (Penguin Art and Architecture), London. ca. 230 s. tekst.

Hibbard, Howard : Caravaggio, reprint 1985,. (Icon Editions), Harpers Collins Publishers. New York. ca. 300 s. tekst..

Wittkower, Rudolf : Art and Architecture in Italy 1600-1750, 1982 eller senere utgave. (relevante kapitler). Yale Univ. Press/Pelican History of Art: New Haven/London.

  • Hver student utarbeider egen pensumliste som er tilpasset tema for semesteroppgaven. Den skal inkludere relevante kapitler fra ovennevnte monografier pluss spesiell forskningslitteratur som man finner i bibliotektet ved DNIR.

Publisert 23. okt. 2008 15:48 - Sist endret 4. des. 2008 17:33