Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN4081 - Høst 2007

Sensuren er dessverre noe forsinket men vil være tigjengelig i StudentWeb fra torsdag 6. desember.

5. des. 2007 16:57

Viktig angående pensum

Det har beklageligvis sirkulert forskjellige pensumlister til emnet.

Den gjeldende pensumlisten er den som er publisert her.

Vi er klar over at deler av pensum har vært vanskelig å få tak i. Disse delene vil bli gjort tigjengelig for kopiering fra onsdag 17. oktober. Masterkopiene kan lånes på ekspedisjonskontoret, 4. et. Niels Threschows hus. Ekspedisjonskontoret er åpent fra kl. 10.00 til 14.00.

15. okt. 2007 15:32

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave.

Individuell oppgave som velges i samråd med professor Magne Malmanger på forelesningen den 10. oktober.

Oppgaven skal være på 4-5 sider, 12 pkt. Times New Roman, 1 ½ linjeavstand. Forsider og litteraturliste kommer i tillegg.

Oppgaven skal leveres fysisk på ekspedisjonskontoret i 2 eksemplarer med en egen forside og en ikke-fuskerklæring. Disse finner du her

Innleveringsfrist er 29. oktober kl. 14.00

3. okt. 2007 16:48