Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presentere de ulike epokene i kinesisk kunst og kunstindustri fra Stenalderen til de forskjellige dynastiene frem
til slutten av Qing dynastiet (1911). Det legges spesielt vekt på kinesisk maleri og forskjellige grener av kunstindustrien, samt innflytelsen fra Kina i Vesten. Emnet vil ikke bare fokusere på de ulike stiluttrykk og ikonografi, men ser også disse i forhold til en bredere historisk og kulturell kontekst.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen skal du kunne:

  • Redegjøre for de viktigste tendensene, bevegelsene, kunstnerskapene, materialene og teknikkene i den kinesiske kunst og kunstindustrien fra Stenalderen til slutten av Qing dynastiet.
  • Redegjøre for og anvende kunstneriske og kunstteoretiske termer.
  • Analysere kinesisk billedkunst og skulptur med utgangspunkt i ikonografi, form og materialer.
  • Analysere kinesisk kunstindustri ut ifra stiltermer, materialer og teknikker.
  • Plassere kunstverkene i pensum i en større kulturhistorisk kontekst.
  • Beherske digitale verktøy som fagdatabase, Fronter og Powerpoint.
  • Presentere en kort muntlig fremstilling av fagstoffet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergrad

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkunnskaper som svarer til 30 studiepoeng i kunsthistorie (f.eks.KUN1010, 1020 1030), østasiatiske studier eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen på ca 28 timer er en kombinasjon av forelesninger, seminarer og demonstrasjoner ved museer, evt. også en ekskursjon. Noe av undervisningen vil bli holdt av utenlandske gjesteforelesere. Det legges vekt på aktiv studentdeltagelse på kurset.

Det skal leveres en obligatorisk kvalifiseringsoppgave i Fronter Oppgaven blir vurdert med godkjent/ikke godkjent.

Dersom den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven underkjennes første gang, får studenten én uke på seg til å levere oppgave på nytt.

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven er gyldig i det semesteret den godkjennes, samt i de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

Distribusjon av undervisningsmateriell og annen aktivitet i Fronter kan forekomme.

Eksamen

3 dagers hjemmeksamen i slutten av semesteret. Hjemmeeksamen legges ut og leveres i Fronter

Det er en forutsetning at all obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Normalt hver vår

Emnet går ikke våren 2011

Eksamen

Normalt hver vår

Undervisningsspråk

Norsk