Dette emnet er nedlagt

KUN4121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Villaen er renessansens mest originale bidrag til en ny byggekultur og en ny livsstil med røtter tilbake til antikken. Renessansens villakultur blir belyst ved hjelp av teori, arkitektur og haveikonografi. Særlig vekt vil tillegges villaer i Roma/Lazio, Toscana og Veneto. Det humanistiske idegrunnlaget for villakulturen, arkitekturteoretikernes vurdringer og traktater om havekunst pluss ikonografiske kilder blir analysert.

Hva lærer du?

Studentene gis fordypet innsikt i villa-arkitekturen/kulturen, drøfte bygningstypologien, funksjonstyper, havedesign og ikonografi ved hjelp av komparative studier. Studentene får trening gjennom skriftlige og muntlige oppgaver, løst enkeltvis. Det blir lagt særlig vekt på at studentene skal oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i kunsthistorie

Undervisning

Kurset strekker seg over 28 timer fordelt på forelesninger og seminarer/grupper. Obligatorisk skriftlig seminaroppgave som fremlegges (20 minutter). Godkjent/ikke godkjent

Eksamen

To kvalifiserende oppgaver, den ene i form av en muntlig presentasjon av et tema tilknyttet pensum (godkjent/ikke-godkjent), den andre skriftlig og tilknyttet tilleggspensumet (godkjent/ikke-godkjent). 3-dagers avsluttende hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk