Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 14. mars 2012 16:24 av Rita Hjorteset
Sist endret 18. nov. 2008 11:49 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 12. feb. 2009 15:08 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 14. mars 2018 14:03 av Rita Hjorteset
Sist endret 18. nov. 2008 11:49 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 31. mars 2011 16:00 av Rita Hjorteset
Sist endret 28. nov. 2013 13:09 av Rita Hjorteset