Semesterside for LAT1002 - Vår 2016

Student Karen Dahl Hovind vil gjennomgå eksamensoppgaver, bl.a. oversettelse, som det er blitt ytret ønske om.

Timene blir onsdag 18.05, mandag 23.05 og onsdag 25.05, på samme klokkeslett og i samme rom som undervisningen har foregått i.

 

2. mai 2016 09:36

Omnibvs 2 Tekstbok, kun 2 eks. igjen på Akademika.

Forlaget må trykke opp flere, forventes i slutten av denne uka.

5. jan. 2016 10:18