Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet bygger på LAT1001 – Innføring i latin I (eller tilsvarende forkunnskaper) og gir deg mulighet til å videreutvikle din forståelse av latin. Vi leser originaltekster fra både antikken og senere tider, i en kulturell kontekst. Samtidig arbeider vi videre med språkkompetansen, der vi repeterer og videreutvikler beherskelsen av formlæren, samtidig som vi utvider kunnskapen om syntaks.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

 • Du har tilegnet deg kunnskaper i latin som gjør det mulig å studere videre på de ordinære tekst- og grammatikkemnene våre i latin.
 • Du har fått et grunnlag for å arbeide med originaltekster på egen hånd.
 • Du har tilegnet deg et utvidet ordforråd (aktivt og passivt).
 • Du har tilegnet deg de viktigste delene av latinsk formlære.
 • Du har kjennskap til større deler av latinsk syntaks og er i stand til å analysere komplekse latinske setninger grammatisk.
 • Du kan oversette og kommentere utvalgte originaltekster.
 • Du kan oversette enkle, ukjente tekster ved hjelp av ordbok.
 • Du har innblikk i latinsk orddannelse.
 • Du kan plassere antikke latinske tekster i en kulturell og historisk kontekst.

Her finner du mer detaljerte læringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt)

Emnet overlapper også med eldre eller andre innføringsemner i latin på tilsvarende nivå, samt gammelt semesteremne/grunnfag.

Har du latin 2 fra videregående skole eller tilsvarende, kan du søke fritak fra dette emnet. Søknad rettes til studiekonsulenten. Hvis det imidlertid har gått en tid og du ikke har språket present, anbefales du å begynne fra begynnernivå.

Undervisning

Du må velge enten:

1) seminarvarianten (med undervisning)

eller:

2) selvstudiumsvarianten (uten undervisning)

Vi anbefaler at du velger seminarvarianten da det kan være svært krevende å lære seg latin på egen hånd.  De som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å følge seminarundervisningen (f.eks. på grunn av jobb), men som ønsker å ta eksamen, bes imidlertid om å velge selvstudiumsvarianten, slik at de ikke opptar en plass på seminaret, som har begrenset kapasitet. Emnets Canvas-rom vil inneholde mye materiale du kan benytte til å studere på egen hånd. 

Seminarvarianten

Undervisningen gis som to dobbeltimer seminarundervisning i uka i 14 uker. Vi anbefaler på det sterkeste at du følger all undervisning aktivt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • obligatoriske innleveringer: minst 4 av 6 må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de to neste gangene emnet tilbys.

Selvstudiumsvarianten

Selvstudiumsvarianten har ingen undervisning, men du har full tilgang til Canvas-rommet, hvor det vil være mye materiale du kan bruke til å studere på egen hånd.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • obligatoriske innleveringer: minst 4 av 6 må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk