Dette emnet er nedlagt

LAT1103 – Latinsk grammatikk I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En systematisk gjennomgang av sentrale emner hovedsakelig innenfor syntaksen som ikke gjennomgås i emnet LAT2103.

Hva lærer du?

Studentene skal skaffe seg en forståelse av språksystemet med henblikk på tekstforståelsen og som innfallsvinkel til lingvistisk/språkvitenskapelig beskjeftigelse med faget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt) eller LAT1102 eller latin semesteremne.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende boka Innføring i språkvitenskap

Undervisning

Seminarer (oppgaveseminarer) gjennom hele semesteret.

Eksamen

Mappevurdering: Midtveis i og mot slutten av emnet leverer studenten et skriftlig arbeid. Disse to arbeidene danner samlet grunnlaget for vurdering med bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet tilbys for siste gang høsten 2005.

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk