Semesterside for LAT1401 - Høst 2017

Her er avsnittene vi har gjennomgått:

I-XII, XXIII-VI og XXX-XXXI (minus siste del - fra linje 49 og ut i vår utgave).

 

Program for lyrikkemnet, LAT1403, blir straks lagt ut på nett, men er som følger:

25.10  Catullus 1, 2, 3, 5, 7, 8

 

1.11  Catullus 11, 70, 85, 51, 101

 

8.11  Catullus 35, 46, 50, 84

 

15.11  Horatius 1.4, 1.5, 1.9, 1.11

 

22.11  Horatius 1.23, 1.24, 1.27, 1.37

 

29.11  Horatius  2.3, 2.10, 2.14. Muntlig kvalifiseringsoppgave

 

6.12  Horatius 2.16, 3.9, 3.13, 3.30

 

5. okt. 2017 14:21

Neste gang er det klasseromsprøve i den andre forelesningstimen, altså fra 15.15-16. Denne er obligatorisk å bestå for å kunne fremstille seg til eksamen. Prøven er designet som en miniversjon av eksamen slik at dere skal kunne vite nokså godt hva dere går til. Prøven består av tre elementer:

  1. oversettelse av tekstutdrag
  2. språklig kommentar  til former/konstruksjoner (identifikasjon og funksjonsbeskrivelse)
  3. innholdsmessig spørsmål med utgangspunkt i passasjen

Første time leser vi avsnitt XXVI (avslutningen av Bibracte-slaget) og XXX og XXXI (begynnelsen på kampen mot germanerne.

Som nevnt ligger det bade en kort og en lang film om Bibracte på YouTube. Jeg har sett den korte, og den kan anbefales. https://www.youtube.com/watch?v=X04ZwyhrSXM

21. sep. 2017 09:32

Forrige gang leste vi til og med kapittel 7. I morgen, 13.09, leser vi så langt vi kan derfra  - antar vi rekker 4-5 avsnitt - altså t.o.m. XI. Da har vi lest ca. 1/5 del av verket.  

For at vi skal få et representativt inntrykk av helheten og som et insentiv til å utporsjonere  lesningen så ikke det star igjen en masse ulest til slutt, kommer jeg til å legge opp resten av undervisningen som følger:...

13. sep. 2017 10:40

Ettersom en del av dere ikke kommer inn i Fronter, vil jeg forstette å legge ut beskjeder her.  Vi er kommet til kapittel 4 og leser så mye vi kan (forhåpentligvis 3-4 avsnitt) på forelesningen 06.09.

6. sep. 2017 11:42

 

Vi starter undervisningen 14.30 fremover. I dag kom vi gjennom kap. 1. Målet er å komme gjennom 3-4 kapitler hver gang.

23. aug. 2017 17:05

Velkommen til emnet om Caesars Gallerkrig. Vi konsentrerer oss altså om første bok og starter fra begynnelsen. Første forelesning vil jeg gi engenerell  innføring til emnet og teksten i den første timen og deretter leser vi sammen fra begynnelsen og så langt vi kommer. Vennligst forbered de første tre kapitlene.

Fremover vil jeg legge ut beskjeder og undervisningmateriale I Fronter, så vennligst sjekk regelmessig.

Vel møtt!

17. aug. 2017 15:26