Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag av Caesars De bello Gallico (20-30 sider,* avhengig av vanskelighetsgrad).

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen skal du kunne:

• Oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
• Analysere pensumtekstene grammatisk med vekt på syntaks
• Beherske det sentrale ordforråd i tekstene
• Forstå tekstene innenfor en historisk og kulturell ramme

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet overlapper tildels med LAT1310 og LAT1314. Studenter som har avlagt eksamen i ett eller begge av i disse emnene må påregne noe poengreduksjon, og anbefales å heller velge et annet emne.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen i dette emnet gis i første halvdel av semesteret som:

  • 7 dobbelttimer seminarundervisning

Undervisningsformen krever aktiv deltagelse og vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • forberedt presentasjon (ca. 10 minutter) av et oppgitt tema (Denne gjennomføres om nødvendig digitalt høsten 2020)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Høsten 2020 gjelder følgende: 4 timers digital hjemmeeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)