Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 16. mai kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 6. juni

Kvalifiserende midtveisprøve

Merknad: Avholdes 19.4.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 22:52