Dette emnet er nedlagt

LAT2104 – Oversettelse til latin II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oversettelse fra norsk til latin. Oversettelse av enkeltsetninger og/eller sammenhengende tekster.

Hva lærer du?

Studentene skal bli sikre i formverk og syntaks og opparbeide et grunnleggende ordforråd.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1104 – Oversettelse til latin I (nedlagt)

Undervisning

Gjennomgang på grunnlag av deltakernes ukentlige innleveringer gjennom hele semesteret.

Eksamen

Skriftlig 4-timers slutteksamen med ordbok fra latin til et moderne språk. Bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet tilbys for siste gang høsten 2005.

Eksamen

Våren 2005, Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk