Dette emnet er nedlagt

NYGR1101V – Nygresk: trinn 1 (Kveldskurs uten kursavgift) (NB! Emnet er nedlagt!)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et grunnkurs i nygresk som tar for seg grunnleggende grammatikk, uttale og vokabular. Vekten er på kommunikasjon i hverdagslige situasjoner og forståelse av enkle tekster.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å kommunisere skriftlig og muntlig på et elementært nivå. De skal ha en rimelig god uttale og kunne uttrykke seg sammenhengende om enkle, dagligdagse emner. De skal videre kunne lese enklere fag- og skjønnlitterære tekster.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift.

Søknadsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NYGR1110 – Innføring i nygresk (Emnet er nedlagt) (nedlagt)

Undervisning

4 timer seminarundervisning i uken i 14 uker.
Obligatorisk muntlig aktivitet.

NB! Det kreves nå 50% oppmøte på forelesningene.
(Tidligere krav var 80%).

Eksamen

4 timers avsluttende skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det undervises ikke mer i dette emnet.

Undervisningsspråk

Engelsk