Dette emnet er nedlagt

NYGR1110 – Innføring i nygresk (Emnet er nedlagt)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Elementær innføring i det moderne greske språket. Innlæring av hovedtrekkene i grammatikken (lydsystem, morfologi og syntaks).

Hva lærer du?

Studenten får en oversikt over hovedtrekkene i nygresk grammatikk. Studenten skal kunne lese og forstå enkle tekster og føre enkle samtaler. Emnet gir et grunnlag for videre studier av språket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

2 timer forelesning og 4 timer seminar (3 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Obligatorisk muntlig aktivitet i form av to muntlige øvelser eller fremmlegg som begge må være godkjent for at studenten kan avlegge eksamen.,

Eksamen

4 timers avsluttende skoleeksamen og muntlig eksamen. Det settes én samlet karakter på grunnlag av en helhetsvurdering av begge eksamnene.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Emnet vil dessverre ikke bli tilbudt igjen etter høsten 2008.

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Engelsk