Dette emnet er nedlagt

NYGR1120 – Nygresk grammatikk I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring i nygresk grammatikk med hovedvekt på morfologi med sikte på aktiv skriftlig beherskelse.

Hva lærer du?

Studentene skal få kjennskap til hovedtrekkene i nygresk grammatikk (med vekt på formlære og syntaks).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NYGRE1110 eller tilsvarende.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Obligatorisk aktivitet.

Eksamen

4 timers avsluttende skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Emnet tilbys kun denne ene gangen.

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Engelsk