Dette emnet er nedlagt

NYGR1121 – Nygresk språkbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer skriftlige øvelser, som for eksempel skriving av resymé og oversettelse, med muntlige øvelser som innholdsgjengivelse av artikler og diskusjonerpå nygresk med utgangspunkt i et gitt tema.

Hva lærer du?

Studentene skal opparbeide et grunnleggende ordforråd og skal oppøve sin evne til å forstå nygresk og til å uttrykke seg idiomatisk, skriftlig som muntlig. På denne måten skal studentene bli bedre rustet til å fungere i et miljø der nygresk blir brukt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NYGRE1110 eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått eksamen i Grunnkurs i moderne gresk

Undervisning

2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.
Obligatorisk muntlig aktivitet.

Adgang til undervisning

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Emnet tilbys kun denne ene gangen.

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Engelsk