Dette emnet er nedlagt

ROMA2011 – Kristen ikonografi - påbyggingsemne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kristen ikonografi i mosaikk, malerkunst, skulptur og manuskripter fra senantikken og middelalderen – med hovedvekt på Roma og Italia. Emnet har til hensikt å gjøre studenten fortrolig med de sentrale motivene i kristen kunst, samt de attributter, symboler og allegorier som kunstnerne og deres oppdragsgivere gjorde bruk av. Emnets faglige mål er å gi studenten kunnskap til å gjenkjenne og lese motiver fra Det gamle og Det nye testamente, samt fra noen sentrale kristne legender.

Undervisningen finner sted dels ved monumenter i kirker og museer i Roma, dels i lokalene til Det norske institutt i Roma.

Kurset bygger på ROMA2010 – Kristen ikonografi (nedlagt) og er en videre fordypning innenfor dette emnet.

Hva lærer du?

Målet er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen bachelorgraden inn i en helhetlig kulturell og historisk ramme, samtidig som emnet tjener som springbrett til beslektede emner på høyere nivå.

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter med opptak til ROMA2010 - Kristen ikonografi - 10 studiepoeng har adgang til dette emnet og kan melde seg på dette påbygningsemnet første kursdag i Roma.

Studenter ved UiO søker om undervisnigsopptak til ROMA2010 gjennom StudWeb i perioden 1.-15. desember 2006, og må semesterregistere seg i StudWeb og betale semesteravgift innen 1. februar 2007.

Studenter ved andre institusjoner (f.eks. UiB, NTNU, MF, UiT) søker om undervisningsopptak til ROMA2010 på eget skjema innen 1. desember 2006, og må sende kopi av semesterkort vår 07 (etter å ha semesterregistrert seg ved studiestedet sitt) innen 15. januar 2007 til: IFIKK v/studiekonsulent klassiske språk, pb. 1020 Blindern, 0315 Oslo. Se ROMA2010 – Kristen ikonografi (nedlagt) for informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KUN1020 – Middelalder (nedlagt) eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i kunsthistorie utover de obligatoriske kravene anbefales. Forøvrig er det ønskelig at studenten har en viss kjennskap til minst ett av de følgende språkene: tysk, fransk eller italiensk.

Undervisning

Kurset holdes ved Det norske institutt i Roma og har en varighet på 4 uker. Undervisningen finner sted dels ved monumenter i kirker og museer, dels i instituttets lokaler.

Eksamen

Studentene skal skrive en semesteroppgave på 4-5 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet. Det settes en tidsfrist for innlevering.

Studenten velger sammen med veileder et pensumtillegg på ca. 500 sider av litteratur som ikke er dekket i 10-poengs emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 5.

Deltakere ordner og betaler selv for reise og opphold i Roma.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk