Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA1120 - Vår 2007

Sensuren er nå tilgjengelig i StudentWeb.

5. juni 2007 15:06

Sensuren faller tirsdag 29.mai (etter kl 16). Navnelister med tidspunkt for muntlig blir hengt opp 30.mai (om morgenen) på tavlen i 4. etasje P.A.Munchs Hus.

24. mai 2007 17:17

Muntlig eksamen starter sannsynligvis 31.mai og er sannsynligvis ferdig 7.juni.

15. mai 2007 16:52