Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 6. mai kl. 14:30 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte

Obligatoriske oppgaver

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 23:02