Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ARA3010 - Arabisk E fortsetter studiet av arabisk språk med vekt på grammatikkanalyse, høytlesing og å skrive og forstå arabiske tekster av ulike sjangre. Emnet fortsetter å ha fokus på studentenes bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført ARA3010 forventes du å:

 • Ha styrket dine muntlige ferdigheter til å føre en samtale tilsvarende nivå upper intermediate/Advanced low (CEFR B1, B2)
 • Kunne lese og forstå tekster på standardarabisk med innviklede setningsstrukturer, tilsvarende nivå upper intermediate/Advanced low (CEFR B1, B2), ved hjelp av ordbøker og grammatiske referanseverk
 • Ha utviklet ferdigheter i høytlesing og oversettelse av tekster innenfor ulike genre
 • Kunne gjøre en grammatisk analyse basert på kunnskaper tilsvarende grammatikken i pensumbøkene
 • Kunne skrive på standardarabisk om et emne knyttet til pensum

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA2010 - Arabisk D

Overlappende emner

10 poeng overlapp mot ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (nedlagt)

Undervisning

Totalt 6 timer undervisning i uken.

Aktiv deltakelse i timene i form av samtaler, presentasjoner, produksjon av fri tekst på arabisk, deltakelse i diskusjoner, lesing og andre øvelser blir forventet.

Emnet forutsetter at studentene arbeider med oppgaver minst 3 timer daglig i tillegg til undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 11 av 14 grammatikkforelesninger
  • 22 av 28 seminarer
  • 11 av 14 språklab
 • Innlevering av tre obligatoriske prosjektoppgaver
  Informasjon om arbeidene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Studentene må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

Fritak

Det er ikke mulig å få innvilget fritak fra obligatorisk oppmøte eller obligatoriske arbeidskrav.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Med unntak av oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk (evt. norsk).

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Arabisk og engelsk