Dette emnet er nedlagt

FASS2509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (NEDLAGT)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Om emnet
Det blir organisert en tur på 4 uker til Mali i Vest-Afrika. Kurset innbefatter forelesninger ved Universitetet i Bamako innen forskjellige kultur- og samfunnsfag (f.eks. historie, antropologi, sosiologi, islam, muntlig litteratur (tradisjonell) og skriftlig litteratur (moderne)). Det blir besøk ved kulturinstitusjoner som le Musée National, l’Ensemble national (tradisjonell musikk, dans og teater) og l’Office de Radio-Télévision du Mali, og ved samfunnsinstitusjoner som l’Assemblée nationale, Centre national de l’éducation (innføring i skolesystemet) og sentret for funksjonell alfabetisering, CNRENF (innføring i landets flerspråklige situasjon og i kampen mot analfabetisme). Det vil også bli organisert en reise til Ségou, hovedstaden i bambara-riket (18. og 19. århundre), som ligger 260 km nord for Bamako, og til Djenné, (islamsk læredomssete fra middelalderen) som ligger i midt-Mali.

Studentene blir innlosjert hos familier i Bamako og i enkle gjestehus på reisen, slik at de får innsikt i vanlige folks levevis.

Like etter hjemkomsten blir det holdt et obligatorisk éndagsseminar med oppsummering av erfaringer og valg av oppgave innen et av de fagene det har vært forelest over i Mali.

Søknadsfrist: torsdag 30. oktober 2008 kl. 15 (gjelder også for enkeltemnestudenter). Skjemaet blir delt ut på orienteringsmøtet - og lagt på nett samme dag.

Orienteringsmøte
Tid: torsdag 23. oktober kl. 10.15-11
Sted: Seminarrom 14 P.A. Munchs hus

Prof. Ingse Skattum vil holde et orienteringsmøte om studieturen til Mali knyttet til emnene FASS2509 (bachelor) og FASS4509 (master). Live Roaldseth Otiende, som vil være koordinator og "reiseleder" på turen, samt studiekonsulent Monica Lund Haugom vil også være til stede.

Påmeldings-/søknadsskjemaer blir delt ut på orienteringsmøtet (og lastet opp på nettsiden når det er klart).


Mali: Praktisk informasjon i forbindelse med reisen og oppholdet (sist oppdatert 27.10.08)

  • Meldeskjema til Mali 2009 Skjemaet leveres til ekspedisjonen på IKOS, 4. etasje P.A.Munchs hus kl. 12.30-15 eller sendes til adressen øverst på arket innen 30. oktober kl. 15.

Språkkurs for studenter som trenger oppfriskning av franskkunnskapene:

Hva lærer du?

Studentene skal få et første møte med kulturen og samfunnet i et land i Afrika sør for Sahara. En slik innføring vil gi dem bakgrunn for de videre studiene og anskueliggjøre de utfordringene det subsahariske Afrika står overfor.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter minst 30 studiepoeng, hvorav 10 sp i fransk eller tilsvarende kunnskaper, og opptak på bachelorstudiet ved studieretningen Afrika sør for Sahara på Program for asiatiske og afrikanske studier eller på Bachelorprogrammet i sosialantropologi. Emnestudenter kan få adgang dersom det er plass, forutsatt at de oppfyller de foregående kravene.

Anbefalte forkunnskaper

10 sp i fransk og 10 sp i afrikansk historie eller tilsvarende kunnskaper. Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk eller fransk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

NB: Emnet hadde tidligere koden FRA2509

Undervisning

Studieturen vil bli ledet av en norsk fagperson. Det vil være en stedlig ansvarlig som tar seg av det praktiske opplegget. Seminar og oppgaveskriving ved Universitetet i Oslo ledes av emneansvarlig ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Eksamen

Vurderingen skjer på bakgrunn av semesteroppgaven, som skal være på 8-10 sider à 2300 tegn (ikke medregnet mellomrom, forside, leseliste eller fotnoter).

Oppgaven skrives på norsk eller fransk og leveres i Fronter innen angitt frist.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet kan blant annet inngå i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Afrika sør for Sahara eller i Bachelorprogrammet på sosialantropologi

På sosialantropologi gir emnet fritak for ett spesialiseringsemne (10 sp) SOSANT2xxx

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Utreise 2. januar, retur 31. januar 2009, med et éndagsseminar etter hjemkomst. Instituttet tar forbehold om at det kan skje endringer. Emnet ble tilbudt for siste gang vår 2009.

Eksamen

Vår 2009

Emnet ble tilbudt for siste gang vår 2009

Undervisningsspråk

Fransk