Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 8. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte

Ukentlig prøver

Kvalifiseringsprøve

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2022 06:50