Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i moderne japansk litteratur gjennom lesning av et utvalg representative tekster i oversettelse.

De to første gangene tar emnet for seg hvordan arven fra klassisk litteratur ble assimilert med nye impulser fra europeisk litteratur i utviklingen av den moderne romansjangeren i Japan.

Resten av emnet fokuserer på drøfting av romaner fra meiji perioden helt til samtidens Japan. Det blir hele tiden lagt vekt på lesning av tekster i relevante litteraturhistoriske og/eller kulturhistoriske kontekster.

Hva lærer du?

  • Å nærlese og analysere tekster satt i kulturhistorisk kontekst og skrive en oppgave om det. 
  • Du får innblikk i Japans kulturhistorie fra Meiji-perioden og frem til nå.
  • Å samarbeide i gruppe om å uttrykke seg muntlig og presentere i klassen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om moderne japansk historie og samfunn gjennom emnet JAP1501 - Dagens Japan.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JAP1300 – Japansk litteraturhistorie (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer (en dobbeltime i uken over 12 uker).

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte og aktiv deltagelse på 10 av 12 forelesninger/seminarer
  • Deltakelse i gruppearbeid, der gruppene skal tenke gjennom spørsmål angående en bestemt roman, med påfølgende diskusjon i klassen
  • Gruppepresentasjon basert på diskusjonen på slutten av semesteret.
  • Disposisjon for semesteroppgaven.

Godkjent gruppearbeid og presentasjon er gyldig i inneværende semester og de to neste gangene emnet går. Godkjent obligatorisk oppmøte er gyldig på permanent basis. Disposisjonen er bare gyldig i inneværende semester. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (á 2300 tegn per side uten mellomrom). Referanselisten og forsiden teller ikke med på sidetallet. Bruk skrifttype Times New Roman og ha linjeavstand 1.5. 

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk