Dette emnet er nedlagt

KIS4040 – Roma: religion, politikk, kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Se studienytt ved IKOS

Emnet omfatter studiet av interaksjonen mellom religion, politikk og kultur i Romas historie på 1800 og 1900-hundretallet og tar utgangspunkt i følgende deltemaer:

  • Il Risorgimento og Roma: dannelsen av den nye nasjonalstaten og utviklingen av den inn på 1900-tallet
  • Jomfru Marias Roma: folkereligiøsitet som tradisjon
  • Pavens Roma: pavemakt og religion

Hva lærer du?

Gjennom studiet av interaksjon mellom religion, politikk og kultur og hvordan dette manifesterer seg i det offentlige rommet gjennom arkitektur, monumenter og byplanlegging med Roma som eksempel, skal studentene erverve seg innsikt i og erfaring med historisk kulturanalyse i vid forstand som vil være nyttig for skriving av masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i kulturhistorie

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Emnet bygger på et samarbeid mellom seksjon for kulturhistorie ved IKOS og Det norske institutt i Roma (DNIR). Emnet går over hele semesteret. Det omfatter forelesninger ved IKOS i Oslo og ved DNIR i Roma. Et to-ukers opphold i Roma med deltakelse i alle omvisninger er obligatorisk.

Eksamen

For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må en kvalifiseringsoppgave være godkjent av emneansvarlig lærer. Studentene samarbeider i grupper på 2-3 som skal levere en oppgave på 15-20 sider hvor man synliggjør samspillet mellom kulturelle uttrykk i bymiljøet og religion og politikk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Emnet er godkjent som del av MA-studiet for følgende studieretninger ved Program for kulturstudier: kulturhistorie, idehistorie og religionshistorie

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet vil ikke fortsette i sin nåværende form

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk