Dette emnet er nedlagt

KOR1110 – Koreansk språk 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koreansk språk 1 introduserer moderne koreansk språk og grammatikk. Emnet er et første møte med språkets uttale, grammatikk og skrift.

Hva lærer du?

Emnet gir en grunnleggende forståelse for språkets struktur. Da språket er vanskelig, anbefales studenten å fortsette koreanskstudiet med minst ett språkemne i tillegg for å oppnå de basale kunnskaper i grammatikk, samt tilegne seg evne til å føre en enkel samtale og lese enkletekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det kreves at min 10 studenter melder seg til emnet for oppstart høsten 2005.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Det gis grunnundervisning i språk og grammatikk. Koreansk-studiet krever jevn og god studieinnsats. Det er obligatorisk fremmøte i første undervisningstime. Studenter som ikke møter til første undervisningstime, mister retten til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Før man går opp til eksamen må man ha bestått en prøve i aktiv beherskelse av transkripsjonssystemet The McCune-Reischauer System. Prøven arrangeres ved institituttet om høsten senest to uker før skriftlig eksamen.

Undervisningen er ikke obligatorisk, men deltagelse i undervisningen forutsetter minst 80 prosent fremmøte og innlevering av skriftlige oppgaver underveis.

Skriftlig prøve:

3 timer uten hjelpemidler

A. Oversette en koreansk tekst fra pensum

B. Prøve i skriftlig koreansk ferdighet

Ingen muntlig

Karakterberegning:

Prøven bedømmes med karakteren bestått/ikke bestått.

Annet

Det kreves at min 10 studenter melder seg til emnet for oppstart høsten 2005.

Emnet kan inngå i en 40- eller 80 poengs enhet innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Øst-Asia, samt innenfor Språkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Siste gang høsten 2005

Eksamen

Siste gang høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk