Dette emnet er nedlagt

MØNA4001 – Metode og prosjektbeskrivelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret er delt i to: de første ukene vil forskjellige forskere med bakgrunn i MØNA-studier diskutere forskning og metode ut fra forskjellige fagdisipliner. Fortrinnsvis vil fagene være antropologi, historie, religion, litteratur, og stat og politikk. Diskusjonen tenkes å i utgangspunktet være basert på erfaringer fra forskernes egne forskningsprosjekter. I løpet av den andre delen av seminaret skal deltakerne utvikle prosjektbeskrivelser for masteroppgaven.

Hva lærer du?

Emnet har som mål å gjøre deltagerne i stand til å gjennomføre et forskingsprosjekt innenfor et tema relatert til Midtøsten og Nord-Afrika.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forutsetter studierett på masterprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier, studieretning HFM2-AAS008.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogram i asiatiske og afrikanske studier

Anbefalte forkunnskaper

Seminaret bygger på den metode studenten har fra sitt kultur/samfunnsfag fra lavere grad.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Detaljert undervisningsplan blir lagt på semestersiden innen studiestart.

Deltakerne vil som del av seminaret få individuell veiledning fra en forsker innen den fagdisiplinen masteroppgaven skrives (et 30 minutters møte før innlevering av prosjektbeskrivelsen og et møte etter). Denne veiledningen delegeres av emneansvarlig.

Hver deltaker skal i løpet av seminaret presentere en skriftlig skisse med problemstilling og design, samt opptre som kommentator i forhold til en annens skisse. Seminaret avsluttes med innlevering av en prosjektbeskrivelse som må godkjennes.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en tittel, avgrenset problemstilling, skisse for metodisk opplegg og redegjørelse for hvordan problemstillingen skal belyses teoretisk og empirisk. Den skal inneholde referanser til minimum 500 sider relevant litteratur for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal være på 8 – 10 sider, 18400 – 23000 anslag. Besvarelsen skal være skrevet i 12 punkt skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand. Marger på ca. 2,5 cm.

Eksamen

Vurderingen består av en prosjektbeskrivelse som leveres inn i slutten av semesteret. Prosjektbeskrivelsen skal være på 8 – 10 sider, 18400 – 23000 anslag.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2006

Eksamen

Siste gang vår 2006

Undervisningsspråk

Norsk