Dette emnet er nedlagt

MØNA4504 – Politisk endring i Midtøsten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ulike teorier om årsaker til at autoritære styreformer har dominert i Midtøsten og Nord-Afrika blir presentert. Inntil våren 2011 predikerte litteraturen fortsatt stabilt autoritært styre. I emnet drøftes årsaker til at utviklingen har tatt en ny retning. I forlengelsen av dette drøftes utsiktene til demokratisering.

Hva lærer du?

Grundig innsikt i diskusjonen om årsaker til autoritære styreformers dominans i regionen, og perspektiver på de pågående endringene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forutsetter studierett på masterprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier, HFM2-AAS008.

Studenter med opptak til et masterprogram hvor et emne ordinært ikke inngår, samt enkeltemnestudenter med fullført bachelorgrad eller tilsvarende kan søke om opptak til alle masteremner med unntak av selve masteroppgaven såfremt de tilfredsstiller faglige forkunnskapskrav i emnebeskrivelsen. Masterstudenter må dokumentere at emnevalget er godkjent av programmet de har studierett til.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Som opptakskravet til Master i HFM2-AAS008.

Anbefalte forkunnskaper

Opptaksgrunnlaget til Master i HFM2-AAS008.

Overlappende emner

 

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen foregår i 12-14 uker. Detaljert undervisingsplan blir lagt ut på semestersiden i begynnelsen av semesteret. Studentene skriver en kvalifiseringsoppgave på 4-5 sider. Se detaljer under "vurdering og eksamen".

Eksamen

Studentene skriver en kvalifiseringsoppgave på 4-5 sider. Referanse-/litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand. Marger på ca. 2,5 cm. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

3 dagers hjemmeeksamen på ca. 6-8 sider. Samme skrift o.l som nevnt ovenfor.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Nyttig informasjon om masterstudier ved IKOS finner du her

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk