Dette emnet er nedlagt

MØNA4505 – Nye temaer i Midtøstenstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden benyttes for å kunne tilby ulike typer forskningsnære emner. Emnet tilbys i tilknytting til ulike forskingsaktiviteter, som besøk av gjesteforskere, arrangement av forskingsseminar- eller konferanse, samt planlagte og pågående forskingsprosjekter.

Tema for våren 2015 er Al Qaida og militant islamisme i den arabiske verden

Tema for våren 2014 er Al Qaida og militant Islamisme i den arabiske verden

Hva lærer du?

Du får innblikk i aktuelle problemstillinger og forskingsprosjekter i Midtøsten og Nord Afrika forskning. Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til forskingsnivå og forutsetter forkunnskaper innenfor det aktuelle temaområdet. Det spesifikke innholdet og læringsmålet til emnet vil bli annonsert under "Detaljert emnebeskrivelse".

Opptak og adgangsregulering

Opptak til masterprogram i Midtøsten og Nord Afrika studier, Arabisk, Semittisk språkvitenskap med hebraisk og Tyrkisk.

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene på emnet forventes å ha gode leseferdigheter i engelsk og å ha gode forkunnskaper om Midtøstens områdekunnskap.

Undervisning

Undervisning gis i form av forelesninger og seminarer eller deltagelse på forskningskonferanser og veiledet lesning. Det forutsetter at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk