Semesterside for REL1003 - Høst 2015

Adresse: Eikenga 4, 0579 Oslo.

Anbefalt offentlig transport: T-banelinje 5 mot Vestli. Avstigning på Hasle T-banestasjon.

Det kommer til å være mange studenter som skal inn i lokalet samtidig, så det er veldig viktig at dere møter opp i god tid! Møt opp senest en halvtime før eksamen starter. 

 

26. nov. 2015 10:04

Her er en liste med ekstra forelesninger. Vel møtt alle sammen:

Tema: Introduksjonsforelesning om kristendom:

30/11 9.15 PAM 1, Kersin Radde-Antwiler

30/11 9.15 PAM 1, Dag Øistein Endsjø

1/12 9.19 PAM 15, Cecilie Endresen

1/12 9.19 PAM 12, Lars Pharo

11. nov. 2015 14:39

Gå på emnesiden og klikk deg videre inn på tidligere semestersider (du finner lenker til semestersidene under overskriften "Timeplan, pensum og eksamensdato: Velg semester).

I høyremargen på hver enkelt semesterside finner du en lenke til gamle eksamensoppgaver.

Vennlig hilsen
Kari Langseth
Studiekonsulent for religionshistorie

3. nov. 2015 13:31

Det er lagt ut to filer i fronter: En om ekstraforelesninger som åpne for alle studenter (om islam og om buddhisme), en med ekstra tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.

16. okt. 2015 14:36

Tilbakemelding på alle oppgavene som ble levert innen fristen er nå lagt ut. Sjekk i kommentarfeltet på dine oppgaver. Flere har fått ikke-godkjent på den individuelle oppgaven og det er derfor viktig at du raskt går inn og sjekker oppgaven, for å kunne levere på ny.

Se en generell tilbakemelding til alle, i fronter-rommet, ang. litteraturhenvisnsinger.

7. okt. 2015 11:28

Siste sjanse: Mappen er åpen frem til fredag 2. oktober kl. 15.00.

28. sep. 2015 12:55

I denne uka skal dere levere gruppeoppgavene.
Husk at dere må dekke alle temaene som er nevnt i oppgaven: hverdagsreligiøsitet, ukesrytme, helligdager og livsfaseriter. Lurer du på noe: Ta kontakt.

21. sep. 2015 21:59

Kun en på gruppa skal laste opp oppgaven i Fronter, dere blir selv enige om hvem. Gjør som følger:

1. gå inn på innleveringsmappen --> trykk på gruppeoppgave

2. trykk på last opp fil --> last opp filen

3. trykk på tilpass eiere --> gruppeinnlevering

4. hak av navnene på alle  i gruppen --> lagre

Skriv navnet på alle i gruppa i selve dokumentet også!

Du finner mer praktisk informasjon om innlevering av oppgaver på IKOS nettsider.

Husk også at du må levere egenerklæring vedrørende fusk (i Fronter) før du leverer den første kvalifiseringsoppgaven!

16. sep. 2015 15:16

Dere som hittil ikke har deltatt i seminargruppene 1-4, må skrive "gruppeoppgaven" alene. Lever oppgaven i mappen merket "Gruppeoppgave". Sjekk filer som ligger i fronter angående gruppeoppgavene, - mye nyttig info å finne der. Husk å levere innen fristen 25 sept., ev. før om du har oppgaven klar.

7. sep. 2015 15:17

En redigert fil med henvisninger til ulike deler av Woodheads bok som omhandler kristendom, pluss key term du bør lære, er lagt ut i Fronter.

3. sep. 2015 14:02