Beskjeder

Publisert 7. des. 2017 11:39

Prosjektskissen skal leveres som pdf i Inspera innen fristen som står oppgitt på semestersiden.

Prosjektskissen er ikke anonym, så skriv navn på besvarelsen.

Bruk Times New Roman, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12.

Ta kontakt med studiekonsulenten innen fristen om du får problemer med innleveringen.