Dette emnet er nedlagt

TEA2124 – Renessansen og Shakespeare-tidens teater

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i teaterformenes utvikling i italiensk renessanse på 1500-tallet og rundt 1600 i England med vekt på samspill mellom folkelige teaterformer og etableringen av teater som egen kunstart. Pensum er på 1000 sider.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg gode kunnskaper om, og utvikle forståelse for, forholdet mellom idéer, samfunn og estetisk uttrykk i teatret i renessansen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (nedlagt) og TEA1200 – Teaterteori og manifester (nedlagt)

Undervisning

Det vil bli gitt 7 dobbeltforelesninger og 4 seminarer i emnet. Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Det kan evt. bli arrangert en studietur i tilknytning til undervisningen.

Eksamen

Studentene skal i løpet av emnestudiet skrive en emneoppgave på 8-10 sider som leveres på slutten av semesteret.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Alternerer med andre fordypningsemner

Eksamen

Alternerer med andre fordypningsemner

Undervisningsspråk

Norsk