Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell oversikt over teatrets utvikling i Europa fra de eldste tider til i dag. Hva er teatrets historie? Dette spørsmålet vil bli behandlet gjennom ulike syn på teatrets opprinnelse, periodisering og utvikling. Det fokuseres på endringer i europeisk teater i kulturell kontekst og i forhold til teatrets ulike uttrykksformer. Leselisten omfatter oversiktstekster over europeisk teater og utfyllende tekster om
de enkelte perioder i teaterhistorien. I tillegg kommer tekster om teater som kulturelt og estetisk fenomen i historisk perspektiv.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å ha:

  • generell kunnskap om teatrets utvikling og ulike uttrykksformer i historisk perspektiv
  • kompetanse og bevissthet om grunnlaget for periodisering og syn på endringer i europeisk teater
  • evne til kritisk lesning og oppgaveskriving

Karakteren du får vil vise i hvilken grad du har oppnådd disse målene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av 14 dobbelttimer forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av gruppeundervisning, og vi gjør bruk av Fronter. Av og til viser vi film.

Den første forelesningen er en introduksjon der vi gir mye viktig informasjon. Her er det obligatorisk oppmøte.
Vi legger opp til at du er aktiv i undervisningen, særlig seminarene. Det betyr også at du jobber på egenhånd i tillegg til undervisningen, og at du bør ha lest pensumtekster før forelesningen.

Underveis i semesteret skal du skrive en kvalifiseringsoppgave. Du må skrive og få godkjent denne for å få gå opp til eksamen. Oppgaven skal ha et omfang på 2-4 sider og leveres i Fronter (12 pkt, halvannen linjeavstand). Disse skal du få tilbakemelding på. Sammen med kvalifiseringsoppgaven må du levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan. Detaljert undervisingsplan blir lagt ut på semestersiden i begynnelsen av semesteret.

Det er ditt ansvar som studenten å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Forelesninger, gruppeundervisning og læring tilknyttet IKT strekker seg over hele semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Ved slutten av semesteret er det en 4 timers skoleeksamen. Det er kun mulig å ta eksamen for studenter som har fått kvalifiseringsoppgaven godkjent av emneansvarlig.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering

Emneevaluering høst 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Høst 2014

Emnet tilbys kun som leseemne til studenter som er tilknyttet 20-gruppen eller 40-gruppen i teatervitenskap som manger emnet. Søknad rettes per e-post til instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk