Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Programmering i et funksjonelt programmeringsspråk. Rekursjon. Abstrakte datastrukturer. Generelle programmeringsteknikker og strategier som datastyrt programmering, memoisering, objektorientering, pekerkjeder og strømmer. Styrker og svakheter ved funksjonell versus imperativ programmering. Semantikk for evaluering av funksjonskall og interpretering av funksjonelle programmer.

Hva lærer du?

Studentene lærer å bruke et funksjonelt språk som programmeringsspråk. De lærer om sentrale programmeringsteknikker og strategier og hvordan disse kan realiseres i funksjonelle språk. De lærer tilstrekkelig om funksjonelle språks oppbygning til å programmere evaluatorer (interpretere) for slike språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått innføringsemne i programmering som HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt) Grunnkurs i programmering for humanister eller INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) Objektorientert programmerin eller tilsvarende.

Overlappende emner

Innholdet er dekket av det tidligere SLI230.
2 studiepoengs overlapp mot tidl. IN211.

Undervisning

Emnet organiseres med 4 timer undervisning pr uke - delt mellom seminarer og oppgaveløsninger. I tillegg gis det veiledning av studentene ved datamaskin.

Eksamen

Det gis 4 obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

En 4-timers avsluttende skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver vår

Første gang våren 2004

Eksamen
Hver vår

Første gang våren 2004

Undervisningsspråk
Norsk