Dette emnet er nedlagt

HUMIT4750 – Utvalgte emner i logikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Avanserte emner i logikk på master- og doktornivå.
  • Emnene vil kunne endre seg fra semester til semester.
  • Aktuelle emner er: ufullstendighet, kompleksitet, bevisteori.

Hva lærer du?

Kjennskap til forskningsfronten i et utvalgt område av logikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HUMIT1750 – Logikk og beregninger (nedlagt) Logikk og beregninger eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Minst 10 studiepoeng i logikk (utover HUMIT1750).

Undervisning

Emnet organiseres med 2 timer seminar per uke.

Eksamen

Semesteroppgave der tema for hver enkelt student bestemmes i samarbeid med kursleder. Karakterskala: A-F.

Annet

Studentene som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert. Inngår i Masterprogrammet i IT-SLP. Også egnet for andre masterprogram som filosofi, informatikk eller matematikk. Studenter i IT - SLP-programmet har forrang.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

(like årstal). Gis våren 2006.

Eksamen

(like årstal). Gis våren 2006.

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk. Engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.