Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.01.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Introduksjonstime. Orientering om kurset og om Seksjon for leksikografi og målføregransking. Kort omvisning i arkivene. Hva er leksikografi?   
28.01.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Oversikt over norsk leksikografis historie. Om bruk av ordbøker   
04.02.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Kva er eit ord?   
11.02.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Oppslagsord: morfologi - rettskriving - normering   
18.02.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Ordbokstypologi   
03.03.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Uttalemarkering i ordbøker. Diasystematisk markering i ordbøker. Etymologi   
10.03.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Innføring i leksikalsk semantikk. Definisjoner   
17.03.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Lemmaseleksjon. Leksikalisering   
24.03.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Ordtilfangsnormering/purisme   
31.03.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Norsk Ordbok   
21.04.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Norsk bokmålsleksikografi   
28.04.2004  Rom B126, P.A. Munchs hus, 1. etasje  Oppsummering   
Publisert 6. mars 2005 17:47