Pensum/læringskrav

Utvalgte deler av:

Johannesen, J. B. (red.): På språkjakt - problemer og utfordringer i språkvitenskapelig datainnsamling., 2003. Oslo: Unipub forlag. ISBN: 82-7477-153-2.

Johnson, K.: Quantitative Methods in Linguistics, 2008. Oxford: Blackwell Publishing.

Johnstone, B.: Qualitative Methods in Sociolinguistics, 2000. Oxford University Press.

Wray, A. og A. Bloomer: Projects in Linguistics. A Practical Guide to Researching Language. (2nd. ed.), 2006. London: Arnold. ISBN: 10-0-340-90578-6 (paperback).

Publisert 8. apr. 2010 16:21 - Sist endret 21. mai 2010 11:56