Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er sammensatt av en rekke delemner innen faget norrøn filologi: Teori og metode, særlig tekstkritikk, faghistorie, paleografi, kodikologi, kjernespørsmål i sagadebatten, kildekunnskap og utgivelseskunnskap, utviklingslinjer i norrønt språk.

Hva lærer du?

Studiet gir basiskompetanse i faget norrøn filologi. Studentene tilegner seg kildekunnskap og grunnleggende innsikt i fagets historie, mål og metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Masterprogrammet i språk studieretning i norrøn filologi eller andre relevante studieretninger

Undervisning

Seminar med to timer i uka i 15, inkludert leseuker. Én mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter. Emnet for forelesningen gis individuelt 4 virkedager, i henhold til normene, før den skal holdes i slutten av semestret. Målform: bokmål eller nynorsk. Prøveforelesningen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Erstattes våren 2009 av NFI4103 og NFI4104.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)