Dette emnet er nedlagt

NOR2385 – Forfatterskapsstudium: dramatikeren Strindberg - et forfatterskap og et forfatterbilde i forandring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR2381-89 består av verk av en nordisk forfatter.Våren 2006 gis emnet: dramatikeren Strindberg - et forfatterskap og et forfatterbilde i forandring.

Emnet bygger på et studium av sentrale verk i August Strindbergs forfatterskap. I sentrum står dramatikken, i noen grad også prosa, lyrikk og brev. Tekstene leses i svensk originalversjon. Strindbergs mangefasetterte forfatterskap har i mer enn hundre år vakt sterke, motstridende følelser. Dramatikken inspirerer fortsatt til skapende nytolkninger. Med dette utgangspunktet problematiseres bildet av Strindberg. Strindberg-resepsjonens forvandlinger danner utgangspunkt for en diskusjon om litteraturens rolle og vilkår.

Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for forfatterskapet. Pensum finnes på emnesiden for vårsemesteret.

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til Strindbergs forfatterskap og grunnleggende kjennskap til perioden forfatteren virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom). Målform: bokmål eller nynorsk. Eksamen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Emne innenfor emneserien Forfatterskapsstudium NOR2380 (NOR2381-2389).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Svensk