Dette emnet er nedlagt

NOR4145 – Prosjektseminar for masterprogram i lesing og skriving i skolen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et seminar der studentene arbeider med utforming av sine masteroppgaveprosjekter i samspill med faglærere og hverandre. Det gis også en innføring i forskningsetikk, kildebruk, veiledningsprosessen og sjangerkrav til prosjektbeskrivelse og masteroppgave. Studentens arbeid munner ut i en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • planlegge et selvstendig forskningsarbeid
  • utforme en prosjektbeskrivelse
  • gi konstruktiv tilbakemelding på andres prosjektbeskrivelser
  • delta i diskusjoner om forskningsarbeid
  • følge reglene for forskningsetikk og kildebruk

Emnet vurderes som bestått når studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene må være tatt opp til masterprogrammet i lesing og skriving i skolen.

Undervisning

Prosjektseminaret består av én dagssamling tidlig i semesteret (6 timer) og én dagssamling midtveis i semesteret (6 timer). Det er oppmøteplikt, og det forutsettes at studenten legger fram utkast til prosjektbeskrivelse og responderer på en annen students prosjektbeskrivelse. Fritak for møteplikten gis bare etter skriftlig og begrunnet søknad.

Eksamen

Emnet vurderes av faglærer som bestått/ikke bestått på grunnlag av innlevert prosjektbeskrivelse. Studenter med fritak fra oppmøteplikten legger frem utkast til prosjektbeskrivelse og responderer på en annen students prosjektbeskrivelse via IKT.

Obligatorisk erklæring, mal for forside og tidligere eksamensoppgaver finner du under administrer dine studier ved ILN: http://www.hf.uio.no/iln/studier/admin/

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)