Universitetets «fineste» og «morsomste» studieretning nå også med egen blogg!

Masterstudieretningen i litteraturformidling ble startet i 2004 som et forsøk på å kombinere litteraturstudier med bransjekunnskap og institusjonsforståelse og introdusere studentene for mer praktisk-profesjonelt tekstarbeid.

Tilbudet er stadig like unikt, ikke bare i norsk sammenheng, men faktisk også internasjonalt. En gjennomtenkt emneportefølje, et godt studiemiljø og samarbeid med bransjeorganisasjoner har bidradd til den økende tilstrømmingen.

Litteraturformidling er et samarbeidsprosjekt mellom nordisk litteratur på Institutt for lingvistiske og nordiske studier og allmenn litteraturvitenskap på Institutt for litteratur, områdestudier og språk, Universitetet i Oslo. Det sikrer bredde i undervisningen, rekrutteringen og veiledningen.

Studieobjektet vidt definert er det som gjøres med litteraturen på veien fra forfatteren til leseren, med andre ord virksomheten til det vi kan kalle litteraturens mellommenn og -kvinner, enten de arbeider i forlag, bibliotek, bokhandel og litteraturhus eller formidler litteratur som lærere, journalister, anmeldere, oversettere og bloggere.

Studietilbudet må følge med på hvordan formidlingens medier, arenaer og kanaler endrer seg. Den nye bloggen Litteraturformidlerne er både en plattform hvor studentene kan teste ut mediet, underlegge litteraturen og dens formidlere kritisk vurdering og selv operere som mellommenn og -kvinner. Helt i tråd med studieretningens formål.

Emneord: bransjekunnskap, litteraturformidling, mellommenn, bibliotek, forlag, bokhandel Av Marianne Egeland
Publisert 7. mars 2019 10:37 - Sist endret 13. mars 2019 17:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Om bloggen

En blogg om, av og for litteraturens mellommenn og -kvinner.