Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet representerer en fordypning i norsk og nordisk folkediktning med vekt på eventyr og/eller ballader. Problemstillinger som innsamlingsarbeid, tradering, litteraturhistorisk plassering, filologi, tekstanalyse og moderne teori på området vil inngå i studiet. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får inngående kunnskaper om norsk folkediktning og til det vitenskapelige arbeidet knyttet til innsamling og redigering, og oppøver evnen til å analysere litterære tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til MA-graden i Språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, språk.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Undervisningen er felles med BA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave, skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes. Forelesningen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Annenhver vår. Neste gang: Våren 2007.

Eksamen

Annenhver vår. Neste gang: Våren 2007.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)