Dette emnet er nedlagt

NOR4352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Våren 2010 undervises det i essayet, med særlig vekt på norske essayister. Enkelte, mer klassiske tekster trekkes inn som sjangerhistorisk bakgrunn. Tekstene studeres ut fra eldre og nyere essayteori. Det er især sjangerens mest etablerte representanter som tas opp, f.eks. Holberg, Vinje, Collett, Garborg, Skram, Hamsun, Undset, Larsen, Johannesen og Solstad, men også eksempler på nyere essayistikk.
Studentene leser essay tilsvarende 5-6 verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for sjangeren

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskaper om sjangertrekk og om sjangerens utvikling gjennom tidene, i tillegg til å fordype seg i en rekke verker ut fra et sjangermessig perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å tenke og formulere seg kritisk, både skriftlig og muntlig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2352 – Sjangerstudium - Essayet i Norden (nedlagt)

Undervisning

Totoalt 28 timer seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk