Dette emnet er nedlagt

NOR4371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi skal ta for oss noen av de Ibsen-dramaene som kan karakteriseres som komedier og lystspill. I sin samtid ble disse store publikumssuksesser, men i dag blir de ikke lenger spilt og heller ikke lest i særlig grad. Hva kan grunnen være til det? Har man glemt at Ibsen var en stor humorist? Og er han nå bare en tråkig moralist?

Emnet tar for seg et bredt historisk og biografisk materiale, inkludert teaterhistorie og pressehistorie. Emnet tar videre for seg komedien som genre og Holberg som en av Ibsens viktigste forutsetninger. Endelig skal vi se nærmere på den nyeste Ibsen-forskningen knyttet til nettopp komediene og lystspillene

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til et forfatterskap og grunnleggende kjennskap til perioden forfatteren virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Emne i serien NOR4380 Forfatterskapsstudium

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Norsk