Dette emnet er nedlagt

NOR2371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi skal ta for oss noen av de Ibsen-dramaene som kan karakteriseres som komedier og lystspill. I sin samtid ble disse store publikumssuksesser, men i dag blir de ikke lenger spilt og heller ikke lest i særlig grad. Hva kan grunnen være til det? Har man glemt at Ibsen var en stor humorist? Og er han nå bare en tråkig moralist?

Emnet tar for seg et bredt historisk og biografisk materiale, inkludert teaterhistorie og pressehistorie. Emnet tar videre for seg komedien som genre og Holberg som en av Ibsens viktigste forutsetninger. Endelig skal vi se nærmere på den nyeste Ibsen-forskningen knyttet til nettopp komediene og lystspillene

Hva lærer du?

Emnet gir fordypning i et forfatterskap og grunnleggende kjennskap til perioden forfatteren virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til bachelorprogrammet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet. Andre kulturfaglige studieretninger, for eksempel mediekunnskap eller kunsthistorie, er også aktuelle.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR4371 – Forfatterskapsstudium: Den smilende Ibsen (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Emne i serien NOR2380 Forfatterskapsstudium

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Norsk