Dette emnet er nedlagt

NOR4374 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 2010 er det 100 år siden Bjørnstjerne Bjørnson døde. Hans omfattende produksjon innenfor både skjønnlitteratur og sakprosa strekker seg over mer enn 60 år. Han fornyet norsk litteratur i flere omganger samtidig som han var en aktiv opinionsdanner i den norske og internasjonale offentligheten, først og fremst når det gjaldt politikk og livssynsspørsmål. Vi vektlegger fortellinger, skuespill og dikt, men vi trekker også inn taler, artikler og brev.
Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for forfatterskapet. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til et forfatterskap og grunnleggende kjennskap til perioden forfatteren virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå

Undervisning

Det gis minium 28 timers undervisning. Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk